Planeta Piticilor

Oferta noastra

Curriculum aplicat în grădiniţă foloseşte planurile de învăţământ și programele preșcolare aprobate prin ordine ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Curriculum naţional pentru învăţământul preşcolar, având ca şi cadru legal Legea Învăţământului şi Legea Educaţiei Naţionale:

 • Legea Educaţiei Naţionale 1/2011
 • OMECT 5233/01.09.2008 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) aprobat de Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului din 01.09.2008;
 • OMECT 5233/01.09.2008 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani aprobat de Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 2008;
 • Strategia pentru educaţie timpurie (parte a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului, elaborată de MECT cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF din România -2005);
 • OM 3851/17.05.2010 – standarde privind materialele de predare şi învaţare în educaţia timpurie şi a normativului de dotare minim pentru serviciile de educaţie timpurie de la 3-6/7 ani;
 • Legea Învăţământului 85/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează serviciile publice de educaţie destinate copiilor cu vârste între 3 şi 6/7 ani.

ACTIVITATI INSTRUCTIV-EDUCATIVE

1. Activitati pe domenii experientiale
Domeniul estetic si creative – Activitati muzicale, Activitati artistico- plastice(desen , pictura, modelaj)
Domeniul om si societate – Activitati de educatie morala, Activitati practice
Domeniul limba si comunicare
Domeniul stiinta – Cunoasterea mediului , Activitati matematice
Domeniul psiho-motric – Educatie fizica

2. Jocuri si activitati alese

3. Activitati de dezvoltare personala

ACTIVITATI OPTIONALE

In cadrul Curriculumul la decizia grădiniţei, pe parcursul anilor şcolari anteriori am desfasurat următoarele activităţi opţionale, în funcţie de necesităţile copiilor şi dorinţele părinţilor:

 • In lumea povestilor
 • Ne jucam, ne distram, invatam sa circulam!
 • Natura, prietena mea

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

 • Excursii
 • Tabere (pe perioada verii)
 • Vizite (raportate la proiectele tematice)
 • Teatru de papusi

CLUBURI

 • Engleza intensiv
 • Germana intensiv
 • Gimnastica
 • Dans
 • Inot
 • Clubul de povesti (imbunatatirea comunicarii, relationarii si a creativitatii cu ajutorul povestilor, imbunatatirea imaginii de sine) – adresat copiilor de peste 3 ani si realizat in colaborare cu D-na psiholog Laura Berghea Caia
 • Clubul de dezvoltare senzoriala

Servicii oferite in colaborare cu Cabinet Individual de Psihologie Berghea Laura Caia:
Logopedie (nivelul de dezvoltare al limbajului; stimularea comunicarii si corectarea tulburarilor de limbaj)
Evaluare subiectiv-emotionala
Evaluare cognitiva
Evaluare comportamentala
Evaluarea dezvoltarii psihologice